Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681492
Onderwerp Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 16:11:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties Beter voor Dordt, GroenLinks en VVD leggen een stemverklaring af.