Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681412
Onderwerp Merwedestraat-Oranjelaan; kosten ad € 6 miljoen ten laste brengen van reeds beschikbaar gestelde krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2016 10:08:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heren De Vet en Van der Stel geven een toelichting op het proces en de inhoud van de plannen. Zowel om aanbesteding technische als om praktisch inhoudelijke redenen is er een knip gemaakt tussen de Merwedestraat, Oranjelaan deel 1 en Oranjelaan deel 2. Met name Oranjelaan deel 2 moet nog beter onderbouwd en onderzocht worden voor het onderdeel doorstroming. Pas als daar een helder standpunt over is zal het plan voorgelegd worden aan de omwonenden. De commissieleden wisselen ook van gedachte over de Prins Hendrikbrug (vervanging is nu geen budget voor en vereist een gedegen voorbereiding), over de afscheidsingshaag (onderhoudsintensief, niet beter een breed fietspad?), over de parkeervakken (oproep voor  experiment volparkeren) en over de aansluiting op de N3. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Verschoven naar 21 juni 2016.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. De commissie verzoekt het definitieve VO toe te voegen aan het dossier, een terugkoppeling te geven van de opbrengsten van de bewonersavond (heeft dit tot aanpassingen geleid?) en inzicht te geven in de gedachte die het college heeft bij de verbreding van de Prins Hendrikbrug.