Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681412
Onderwerp Merwedestraat-Oranjelaan; kosten ad € 6 miljoen ten laste brengen van reeds beschikbaar gestelde krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2016 10:08:14
Onderwerp Merwedestraat-Oranjelaan; kosten ad € 6 miljoen ten laste brengen van reeds beschikbaar gestelde krediet
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JJ Beije, 770 4622
Datum B&W Besluit 22-03-2016
Gerelateerde zaak 1600242
Agendacommissie 26-04-2016
Adviescommissie 21-06-2016
Raad 28-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gezien de hoogte van het bedrag verzoeken wij de gemeenteraad expliciet om de kosten voor het grootschalig onderhoud van de wegen Merwedestraat en Oranjelaan, fase 1 ad € 6.000.000,- ten laste te brengen van het reeds door u bij de begroting 2015 beschikbaar gestelde krediet van € 8.500.000,-. De voorlopige ontwerpen voor de Merwedestraat en de Oranjelaan, fase 1 (deel vanaf Prins Hendrikbrug tot kruispunt Noordendijk) zijn gereed, aan u gepresenteerd en worden in maart en april met de omwonenden en belanghebbenden besproken. Daarvoor zijn/worden ook de gemeenteraadsleden uitgenodigd. De gemeenteraad zal geïnformeerd worden middels raadsinformatiebrieven over de uitkomsten van het overleg met omwonenden en belanghebbenden en over de definitieve ontwerpen. Het voorlopig ontwerp voor de Oranjelaan, fase 2 (deel vanaf kruispunt Noordendijk tot Sumatraplein) is nog niet afgerond. De werkzaamheden aan de wegen Merwedestraat en Oranjelaan bestaan niet alleen uit het groot onderhoud, maar onder andere ook uit rioleringswerkzaamheden, groenaanpassingen. De totale kosten worden geraamd op grond van het Definitief Ontwerp en worden gedekt uit het krediet grootschalig onderhoud, subsidies en exploitatiemiddelen (b.v. Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP) riolering en groen).

Gepubliceerd 13-06-2016