Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681389

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681389

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681389
Onderwerp Raadsinformatiebrief over deelname gemeente Dordrecht met het gebied Spuiboulevard e.o. aan de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformaties
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-03-2016 14:39:11
Onderwerp Raadsinformatiebrief over deelname gemeente Dordrecht met het gebied Spuiboulevard e.o. aan de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformaties
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 770 4845
Datum B&W Besluit 22-03-2016
Gerelateerde zaak 1598473
Adviescommissie 6-04-2016
Raad 10-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben besloten deel te nemen aan de bij deze raadsinformatiebrief gevoegde City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie en het gebied Spuiboulevard e.o. aan te dragen als pilot.

Gepubliceerd 31-03-2016