Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1681258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1681258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1681258
Onderwerp Gedeputeerde Staten: Begrotingscirculaire 2017 - 2020
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2016 16:05:54
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 1 juni 2016 20:00
Besluit:

De auditcommissie neemt kennis van de begrotingscirculaire.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in handen te stellen van de Auditcommissie