Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1677430

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1677430

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1677430
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Verlenen eervol ontslag voorzitter Welstands- en Monumentencommissie (Ris 1677231)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 14:58:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit geheimhouding voorzitter welstand Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Verlenen eervol ontslag voorzitter Welstands- en Monumentencommissie (Ris 1677231) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Raadsbesluit