Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1677231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1677231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1677231
Onderwerp Verlenen eervol ontslag voorzitter Welstands- en Monumentencommissie
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart a.s.