Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1677177

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1677177

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1677177
Onderwerp Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Beleidsnota Garantstellingen en leningen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpraadsbesluit garanties en leningen 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beleidsnota garantstellingen en leningen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1591364 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1600847 Raadsbesluit