Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1677177

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1677177

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1677177
Onderwerp Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2016 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 april a.s.