Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1676493

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1676493

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1676493
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 10:49:04
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet inzake inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AA van Tilborg, 078 770 4645 / H El Ouastani, 078 770 4927
Datum B&W Besluit 15-03-2016
Gerelateerde zaak 1590444
Agendacommissie 22-03-2016
Adviescommissie 19-04-2016
Raad 10-05-2016
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De afgelopen jaren is de restauratie en de inrichting van het Schouwburg Kunstmin uitgevoerd. Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet voor de restauratie in 2012 is een schetsontwerp voor de buitenruimte van West 8 uit Rotterdam meegezonden en in de commissie besproken. Het advies van de commissie luidde om na de restauratie een voorstel voor herinrichting van het buitenterrein in te dienen. Op 13 oktober 2015 is een ontwerp van West 8 besproken in de commissie Sociale Leefomgeving. De commissie heeft ons de opdracht meegegeven om een nieuw voorstel te leveren waarbij vooral gezocht moet worden naar een meer bescheiden financiële last. Het thans voorliggende ontwerp is door ons en de directeur Schouwburg Kunstmin akkoord bevonden en voorziet in een lager bedrag voor de uitvoering met behoud van de oorspronkelijke contouren van het ontwerp. Nu Schouwburg Kunstmin is gerestaureerd valt steeds meer op dat de aanblik op de buitenruimte rommelig aandoet door het gebruik van verschillende soorten verharding en de aanleg van een tijdelijke locatie voor stalling van fietsen. Het geheel steekt hierdoor negatief af bij de schouwburg. Daar komen regelmatig klachten over binnen. De aanleg van de buitenruimte conform het voorliggende ontwerp is geraamd op maximaal € 300.000,-. Dit is inclusief uitvoeringskosten en 10% onvoorziene kosten, het honorarium voor West 8 en communicatie met bewoners. Na instemming over het ontwerp en het krediet van € 300.000,- zal de uitvoering in de zomer van 2016 starten en in september 2016 worden opgeleverd. De bezoekers van Schouwburg Kunstmin kunnen dan bij de start van het nieuwe theaterseizoen of kort daarna gebruik maken van de nieuwe tuin.

Gepubliceerd 17-03-2016