Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1672212

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1672212

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1672212
Onderwerp Vaststellen startnotitie Lange Termijn Perspectief (LTP) "Nieuw Dordts Peil"
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2016 13:12:51
Onderwerp Vaststellen startnotitie Lange Termijn Perspectief (LTP) "Nieuw Dordts Peil"
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CL Paalvast, 770 4182
Datum B&W Besluit 08-03-2016
Gerelateerde zaak 1582628
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dordrecht wil werken aan een Lange Termijn Perspectief vanuit de ambitie om de stad voor de langere termijn verder te ontwikkelen en vanuit de gevoelde urgentie dat de sociaaleconomische positie van de stad versterkt moet worden. Uw raad heeft in de themabijeenkomst van 13 januari jl. hierover gesproken. De Startnotitie "Lange Termijn Perspectief" is bedoeld om het proces verder in te vullen. Wij verwijzen u naar de inhoud van deze startnotitie.

Gepubliceerd 11-03-2016