Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671364

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671364

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671364
Onderwerp Raadsinformatiebrief over accountantscontrole 2015 en decentralisaties
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over accountantscontrole 2015 en decentralisaties
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Besseling, 770 4161
Datum B&W Besluit 08-03-2016
Gerelateerde zaak 1582839
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op dit moment vinden de (voorbereidende) werkzaamheden plaats voor de accountantscontroles 2015 bij de uitvoeringsorganisaties en die van de zes Drechtsteden gemeenten. De daadwerkelijke controle vindt in alle gevallen plaats door dezelfde accountant: Deloitte. Ondertussen is landelijk algemeen geaccepteerd dat de kans klein is dat er een goedkeurende verklaring afgegeven zal worden door de accountant. Dit heeft kort samengevat te maken met fouten en/of onvolledigheden in de verantwoordingsketen (met name tussen zorgaanbieders en SVB, het CAK versus SVB en de uitvoeringsorganisaties). In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de meest recente stand van zaken.

Gepubliceerd 17-03-2016