Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671191

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671191

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671191
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk-Lindelaan
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 08-03-2016
Gerelateerde zaak 1584551
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan '3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan' is opgesteld om de uitvoering van woningbouwplannen op de gronden Oudendijk 162A en Lindelaan 2A mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan 3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan, kan in ontwerp ter visie met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad.

Gepubliceerd 23-03-2016