Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671173

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671173

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671173
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 08-03-2016
Gerelateerde zaak 1584508
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van het aanbieden van gronden voor Particulier Opdrachtgeverschap is een plan ontwikkeld voor de locatie Iepenlaan 35. Op deze locatie is thans nog een gymnastieklokaal aanwezig, dat echter niet meer wordt gebruikt. De locatie is geschikt voor de bouw van maximaal drie woningen. Dit bestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan, kan in ontwerp ter visie met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad.

Gepubliceerd 23-03-2016