Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671173

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671173

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671173
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.