Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671149
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2016 13:55:24
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 08-03-2016
Gerelateerde zaak 1583262
Agendacommissie 22-03-2016
Adviescommissie 19-04-2016 + 26-04-2016
Raad 10-05-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De aanleiding voor het bestemmingsplan "Stadswerven" is de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen elke tien jaar te actualiseren. Het huidige bestemmingsplan "De Stadswerven" is op 1 maart 2005 vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is enerzijds een actualiseringsplan en anderzijds een ontwikkelplan. Het beoogt nieuwbouw mogelijk te maken op de Kop van de Staart. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan "Stadswerven" gewijzigd vast te stellen.

Gepubliceerd 05-04-2016