Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1671149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1671149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1671149
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2016 13:55:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Stadswerven Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Milieuadvies Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bijlage
Icoon voor documenttype Aanvulling Milieuadvies Bijlage
Icoon voor documenttype Actualisatie flora- en faunaonderzoek Stadswerven Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie inspraak- en overlegreacties Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Bijlage
Icoon voor documenttype Brief Schuttevaer Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoordbrief Schuttevaer Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1583262 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1595003 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 160408 terugkoppeling brede bijeenkomst Stadswerven Algemeen
Icoon voor documenttype 160414SWD - vraagantwoord bijeenkomst initiatieven Stadswerven Algemeen