Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1669727

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1669727

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1669727
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex. art. 40 RvO van de fractie CDA over Verkoop aan de deur
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief door te geleiden naar de commissie bestuur en middelen.