Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1666309

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1666309

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1666309
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2015 en het wijzigen van de begroting hiertoe
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2016 16:35:07
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2015 en het wijzigen van de begroting hiertoe
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 01-03-2016
Gerelateerde zaak 1579943
Agendacommissie 22-03-2016
Toelichting

Het totaal aan budgetoverhevelingen 2015 is, vanwege één omvangrijke technische overheveling, hoger dan u de afgelopen jaren gewend was. Het bedrag aan budgetoverhevelingen 2015 dat aan u wordt voorgelegd bedraagt € 3.069.513,-. Daarnaast vragen wij uw akkoord op een administratieve overheveling van € 7.858.037,- die na overleg met de accountant nodig is om in lijn te blijven met de BBV-voorschriften. Door adequate sturing op de realisatie van geplande activiteiten en stringente toepassing van de spelregels van budgetoverhevelingen blijven we in lijn met de in 2012 uitgesproken ambitie om zowel het totaalbedrag als het aantal budgetoverhevelingen zo beperkt mogelijk te houden. Met het overhevelen van de budgetten vragen wij u formeel toestemming om het lastentotaal van de betreffende programma's en producten in 2016 op te hogen, teneinde de activiteiten die met het budget beoogd zijn in 2016 te kunnen uitvoeren.

Gepubliceerd 08-03-2016