Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1665560

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1665560

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1665560
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q1
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 08-03-2016 12:24:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lokale ontwikkelingen jeugd 2016Q1
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 078 770 4743
Datum B&W Besluit 01-03-2016
Gerelateerde zaak 1582124
Agendacommissie 22-03-2016
Adviescommissie 31-05-2016
Raad 15-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in het lokale jeugdbeleid. De transitie vraagt hierin onveranderd veel aandacht. Er wordt hard gewerkt om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te optimaliseren en ook op de samenwerking met huisartsen wordt stevig ingezet. Passend verbinden 0-4 (verbinding sociaal team, jeugdteam, voorscholen, consultatiebureaus) en de doorontwikkeling van het model sociaal team/jeugdteam staan hoog op de agenda. Gedurende 2016 zal op verschillende wijzen worden onderzocht hoe verschillende onderdelen van de uitvoering functioneren. Het college gelooft in de kracht van positief jeugdbeleid. We verleggen in 2016 dan ook nadrukkelijk de focus van de 15% van de Dordtse jeugd en gezinnen die hulp nodig heeft naar alle Dordtse jeugd en gezinnen. In dit kader zijn we gestart met een gerichte aanpak. Dit doen we in nauwe samenhang met andere opgaven in het sociaal domein, zoals die rondom de doelgroep 16-27 jaar en informele zorg. In de bijlage treft u de laatste kwartaalrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ van 2015 aan. Dit is de eerste rapportage die ook echt betekenisvol is: het systeem van de Serviceorganisatie is inmiddels voor ruim 95% gevuld.

Gepubliceerd 08-03-2016