Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1665034

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1665034

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1665034
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken en proces kleine subsidies
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2016 15:24:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken en proces kleine subsidies
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 95 - Subsidies
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MWE Houtepen, 078 770 4805 / JW Schuurman, 078 770 5027
Datum B&W Besluit 01-03-2016
Gerelateerde zaak 1574425
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 besloten om alle kleine subsidies per 2017 te schrappen. U heeft hierbij ons college opgedragen om met een nieuw subsidiekader te komen. De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van dit nieuwe kader. De uitwerking hiervan loopt via 4 profielen: cultuur & evenementen, participatie & informele zorg, jeugd en wijkwensen. Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over onze bevindingen en het vervolgproces.

Gepubliceerd 03-03-2016