Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1665034

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1665034

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1665034
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken en proces kleine subsidies
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2016 15:24:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

Door een ingediende motie van fracties GroenLinks en D66 wordt dit agendapunt een Bespreekstuk. De motie wordt in stemming gebracht en verworpen.


De raad besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.


 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft het college haar inzichten mee over de gewenste kaders voor het toekennen van kleine subsidies. De keuze voor een verdeling van het beschikbare budget naar rato over de profielen stelt de commissie ter discussie. Voor de afwegingen voor het toekennen van subsidies worden verschillende criteria genoemd, waaronder het belang van een bepaald "profiel" (cultuur en evenementen, participatie en informele zorg, jeugd), kwetsbare groepen en betrokkenheid van vrijwilligers. Daarnaast is er de wens om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de bezuinigingen en de het te bereiken maatschappelijk rendement. 

De commissie adviseert de RIB ter kennisname vast te stellen in de raadsvergadering van 29 maart.

21 juni wordt aangewezen als avond voor insprekers.