Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1664888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1664888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1664888
Onderwerp Instemmen met de planontwikkeling Visbrug
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
Onderwerp Instemmen met de planontwikkeling Visbrug
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 078 770 4271
Datum B&W Besluit 01-03-2016
Gerelateerde zaak 1581195
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Visbrug behoort tot de locaties met veel potentie en mogelijkheden, die onvoldoende benut zijn. Dat is vastgesteld middels de analyses van de binnenstad. Naar aanleiding van deze conclusies en als vervolg op de eerdere besluitvorming is vanuit het Programma Levendige Binnenstad aan het bureau MTD Landschaps¬architecten opdracht gegeven om een verkennend schetsontwerp te maken voor de Visbrug. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde planontwikkeling en het krediet beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

Gepubliceerd 17-03-2016