Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 166005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 166005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 166005
Onderwerp Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2009 12:24:17
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
502890 Nee Verlenen van krediet van € 510.000,- ten behoeve van de hostelvoorziening aan de Amnesty Internationalweg S.V. Vooren programma 18-10-2010
219978 Nee Raadsinformatiebrief over voortgang hostelontwikkeling W.V.E. Verboom programma 31-07-2009
117857 Nee Verslag informatieavond over Hostel d.d. 7 november 2008 W.V.E. Verboom programma 13-11-2008
117856 Nee Nagekomen stukken over het hostel: situatiefoto's, ingekomen berichten en verslagen Hostel van 13 mei, 13 en 18 november 2008 W.V.E. Verboom programma 21-11-2008
117854 Nee Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod W.V.E. Verboom programma 04-11-2008
117855 Nee Raadsinformatiebrief over Marsroute time-out locatiekeuze Hostel W.V.E. Verboom programma 03-12-2008
153955 Nee Beantwoording van vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking en mevrouw D. Koppens-van Leeuwen namens de fractie BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel W.V.E. Verboom programma 20-03-2009
136844 Nee Raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening W.V.E. Verboom programma 19-02-2009