Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 166005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 166005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 166005
Onderwerp Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2009 12:24:17
Onderwerp Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon (078) 6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van Nes, (078) 6396409
Datum B&W Besluit 07-04-2009
Datum verzending 14-04-2009
Agendacommissie 07-04-2009
Adviescommissie 14-04-2009
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college van B&W heeft na een zorgvuldig afwegings- en besluitvormingsproces uiteindelijk op 7 april 2009 het besluit genomen om de beoogde hostelvoorziening te vestigen op het parkeerterrein aan de Amnesty Internationalweg en daarmee de locatie aan de Eulerlaan los te laten. De raads-en commissieleden zijn hierover spoedshalve in de loop van 8 april per mail door de raadsgriffie geïnformeerd via een door de wethouder digitaal aangeleverde en nog ongetekende versie van het raadsvoorstel met bijlage. In overleg met het college zijn gelijkertijd op 8 april bij de bewoners twee brieven bezorgd: een informatiebrief over de locatiekeuze van het college en een uitnodiging voor het Sprekersplein in de Dordtse Kamers op 14 april vanuit de raadsgriffie. De agendacommissie heeft bepaald dat er op 14 april niet alleen een Sprekersplein is, maar dat er in aansluiting hierop een inhoudelijke commissiebehandeling zal plaatsvinden, waarin de commissieleden hun opvattingen over het raadsvoorstel kenbaar kunnen maken. Bijgaand ontvangt u alsnog het getekende raadsvoorstel met bijlage en ontwerp-raadsbesluit, zoals dit op het RIS is geplaatst.
Gepubliceerd 09-04-2009