Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1659996

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1659996

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1659996
Onderwerp VNG: ledenbrief over Accountantscontrole Sociaal Domein
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 12:16:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 april 2016 20:30
Besluit:

De auditcommissie neemt dit stuk voor kennisgeving aan.