Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1656047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1656047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1656047
Onderwerp Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2016 10:56:19
Onderwerp Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Stehouwer en L.P.J. Mosch, tel.no. 770 4912 / 770 4944
Datum B&W Besluit 16-02-2016
Gerelateerde zaak 1536301
Adviescommissie 15-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de raadsinformatiebrief, kenmerk SO/1499718, is toegezegd dat u een voorstel ontvangt voor de herziening van de spelregels voor de EPV. Middels voorliggend voorstel wordt deze toezegging ingevuld. Bij de behandeling van de begroting 2016 is door uw raad aangegeven dat u op een later tijdstip een nadere discussie wenst te voeren omtrent het aan te houden minimumniveau van de EPV. Bijgevoegd bij dit voorstel vindt u spelregels, welke aansluiten bij de 3 scenario's uit de raadsinformatiebrief. U wordt gevraagd te besluiten welk minimumniveau van de EPV u wenst aan te houden en de in de bijlage bijgevoegde spelregels vast te stellen voor de afdekking van de risico's.

Gepubliceerd 19-02-2016