Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1656047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1656047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1656047
Onderwerp Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2016 10:56:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad Aanpassing spelregels EPV.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Spelregels egalisatiereserve Parkeren Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1536301 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1580308 Raadsbesluit