Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1656047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1656047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1656047
Onderwerp Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2016 10:56:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan instemmen met het aanhouden van een minimumniveau voor de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen van € 3,5 miljoen euro en de daarbij behorende spelregels. De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart.