Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1655852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1655852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1655852
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake initiatiefvoorstel Zonnepanelen in de 19e eeuwse schil
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 14:45:29
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake initiatiefvoorstel Zonnepanelen in de 19e eeuwse schil
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, tel.no. 770 4908
Datum B&W Besluit 16-02-0206
Gerelateerde zaak 1570624
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 20 januari 2016 is een initiatiefvoorstel ingediend inzake zonnepanelen in de negentiende-eeuwse schil. Wij constateren dat de vigerende regelgeving (Welstandsnota Dordrecht, vastgesteld op 29 september 2015) op veel plaatsen al zonnepanelen toestaat en adviseren daarom het initiatiefvoorstel niet aan te nemen.

Gepubliceerd 18-02-2016