Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1654344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1654344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1654344
Onderwerp Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:09:31
Onderwerp Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A. Verweij en M. den Ouden, tel.078 770 4760 / 078 770 4744
Datum B&W Besluit 16-02-2016
Gerelateerde zaak 1573900
Adviescommissie 08-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Vanaf 1 januari 2016 is een start gemaakt met de transformatie van beschermd wonen en opvang. De wijzigingen maken een aanpassing van de verordening beschermd wonen en opvang noodzakelijk. Belangrijkste aanpassingen in de verordening zijn het vastleggen van het ondersteuningsplan, het opnemen van nieuwe producten beschermd wonen en opvang en het aanscherpen van de criteria om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen.

Gepubliceerd 18-02-2016