Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1654344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1654344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1654344
Onderwerp Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Motie titel M 2 Motie Verordening Beschermd wonen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 29-03-2016
Motietekst:
Verzoekt het college van B&W om: • De mogelijkheid te onderzoeken om in 2017 de ZRM en klanttevredenheidsmeting in te zetten als prestatie-indicatoren in het domein van Beschermd wonen en 24-uurs opvang, • De gemeenteraad van Dordrecht over de uitkomsten van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 te rapporteren zodat de uitkomsten van het onderzoek meegenomen kunnen worden in de contracteerronde 2017.
M 2 Motie Verordening Beschermd wonen.pdf
Stand van zaken: