Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1654344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1654344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1654344
Onderwerp Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Status Ingetrokken
Titel A 1 Amendement Verordening Beschermd en begeleid wonen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Criteria beschermd wonen De cliënt kan in aanmerking komen voor beschermd wonen, indien hij, onverminderd de in de wet en in artikel 3.2 van deze verordening genoemde criteria, voldoet aan alle volgende criteria: a. er is noodzaak tot verblijf in een veilige/beschermde omgeving in een accommodatie van een instelling, als onderdeel van de ondersteuningsbehoefte, met intensieve begeleiding en met het daarbij behorende toezicht; b. de cliënt kan onvoldoende beroep doen op het sociale netwerk; c. er is geen inzet van ambulante begeleiding in de thuissituatie; d. er is geen sprake (meer) van klinische behandeling op grond van de Zorgverzekeringswet. e. Een cliënt kan in aanmerking komen voor opvang als hij 1. feitelijk of residentieel dakloos is, al dan niet voorafgaand aan opname in een (psychiatrische) kliniek, of aan detentie, en 2. beperkt zelfredzaam is op meerdere door het college aan te wijzen leefgebieden zoals blijkt uit de Zelfredzaamheidsmatrix, en 3. niet beschikt over alternatieven die de situatie van feitelijke of residentiële dakloosheid op kunnen heffen.
A 1 Amendement Verordening Beschermd en begeleid wonen.pdf