Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1651527

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1651527

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1651527
Onderwerp Vaststellen Vastgoednota 2016-2018
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2016 12:03:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Vastgoednota 2016-2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Vastgoednota 2016-2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Vastgoednota 2016-2018 bekrachtiging geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Vastgoednota 2016-2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vastgoednota.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlagen A, B, E, F Vastgoednota.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlagen G, H, I Vastgoednota.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage C Vastgoednota.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1545085 B&W besluit
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Tijdelijke verhuur.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1575889 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Niet afstoten maar benutten.pdf Amendement