Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1650421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1650421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1650421
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuwe straatnamen, Maaike Meustraat; Laan van Nieuw Groenhove
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuwe straatnamen, Maaike Meustraat; Laan van Nieuw Groenhove
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 7704 976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ Valk, 770 3139
Datum B&W Besluit 09-02-2016
Gerelateerde zaak 1568850
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op advies van de commissie Naamgeving Openbare Ruimte, hebben wij de volgende ruimtelijke eenheden benoemd: 1. De straat tussen Nassauweg en Johan Willem Frisostraat, tevens de eerst zijstraat van de Nassauweg gerekend vanaf de Mauritsweg. 2. De weg die loopt vanaf het westelijke uiteinde van de Copernicusweg, grotendeels evenwijdig aan de spoorlijn Dordrecht – Breda en de N3, tot de straat Buitenplaats in de wijk Nieuw Groenhove, voorheen bekend als Wilgenwende. De straat genoemd onder 1. maakte tot nu formeel deel uit van de Johan Willem Frisostraat. In dit verband hebben wij eveneens besloten het beloop van de Johan Willem Frisostraat opnieuw vast te stellen. Wij geven deze ruimtelijke eenheden, in de nummering als boven aangegeven, de volgende namen: 1. Maaike Meustraat; 2. Laan van Nieuw Groenhove.

Gepubliceerd 23-03-2016