Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1650421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1650421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1650421
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuwe straatnamen, Maaike Meustraat; Laan van Nieuw Groenhove
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.