Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1650404

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1650404

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1650404
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-02-2016 11:29:34
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 09-02-2016
Gerelateerde zaak 1567680
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 11 november 2015 is de motie "Inspraakverordening 2.0" aangenomen. De motie vraagt het college na te gaan of de Dordtse inspraakverordening qua definities voldoende aansluit op nieuwere vormen van participatie. Het college herkent deze vraag. We betrekken (groepen) inwoners en andere belanghebbenden steeds meer in een vroegtijdig stadium. De huidige inspraakverordening sluit dit op zich niet uit. Toch staan we positief tegenover het verbreden van onze huidige inspraakverordening tot een participatie-verordening. Daarmee leggen we formeel vast dat we grote waarde hechten aan de inbreng en betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden. We kiezen er niet voor om – naast het aanpassen van de verordening – ook interne richtlijnen op te stellen. Interne richtlijnen zijn wat ons betreft pas aan de orde als participatie onvoldoende van de grond komt. Daar is in Dordt geen sprake van: we zijn tevreden met/ trots op de (vernieuwende) manieren waarop we inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid.

Gepubliceerd 12-02-2016