Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1650404

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1650404

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1650404
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-02-2016 11:29:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 mei 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 april 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit agendapunt te agenderen voor een volgende vergadering van de commissie Bestuur en Middelen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie van 12 april a.s. De politieke vraag wordt door D66  geformuleerd en luidt: Geeft de voorgestelde verordening variant 2 voldoende ruimte aan de nieuwe samenwerkingsvormen met de inwoners en bedrijven van deze stad? De commissie stemt hiermee in.