Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1650394

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1650394

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1650394
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake inspraakreacties inrichtingsplan Merwedeheuvel
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-03-2016 11:30:39
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake inspraakreacties inrichtingsplan Merwedeheuvel
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 09-02-2016
Gerelateerde zaak 1566496
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naar aanleiding van de bekendmaking van het inrichtingsplan voor de Merwedeheuvel zijn acht reacties binnengekomen. Wij hebben de reacties beoordeeld. De invulling van de punt bij de insteekhaven en het idee voor een mountainbikeparkoers worden toegevoegd aan de lijst van plusopties. Voorstellen voor een skeelerparkoers, een aanlegmogelijkheid voor watersporters, een inrichting conform een stuwwallenlandschap en het beplanten van de opening in het talud aan de noordoostzijde langs de rivier hebben wij afgewezen. Tot slot zijn wij bereid tot overleg met de gemeente Sliedrecht over mogelijke risico's als gevolg van het in het afvalpakket aanwezige asbest. De verwerking van de inspraakreacties leidt op dit moment niet tot aanpassingen in het inrichtingsplan en kosten. Het afbouwbedrijf laat op dit moment het eindafwerkingsplan en het inrichtingsplan uitwerken in een bestekstekening en bestek en wil de werkzaamheden in de loop van 2016 aanbesteden.

Gepubliceerd 23-03-2016