Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 165018

Gemeente Dordrecht

Dossier - 165018

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 165018
Onderwerp Wethoudersbrief met nadere informatie inzake OSSO (v/h ISH)
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2009 11:37:42
Onderwerp Wethoudersbrief met nadere informatie inzake OSSO (v/h ISH)
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Programmakamer sectie (niet zichtbaar)
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Azzougarh, (078) 6396322
Datum verzending 15-04-2009
Agendacommissie 21-04-2009
Adviescommissie 26-5-2009 i.c.m. 116074
Raad nvt
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 27 januari 2009 heeft de adviescommissie de raadsinformatiebrief over voortzetting 'Dit ISH Dordt' behandeld (116074). Gelet op de gevoerde discussie heeft wethouder Lagendijk toegezegd met een specificatie en een onderbouwing te komen van de geraamde kostenpost personeel en honoraria. Om die reden is de desbetreffende raadsinformatiebrief op 3 februari 2009 van de raadsagenda afgevoerd. Het beschikbaar komen van deze nadere informatie heeft veel langer tijd nodig gehad dan door de wethouder was ingeschat en toegezegd. Aan de ene kant vanwege ondermeer het ontbreken en opvragen van noodzakelijke gegevens, zoals een goede onderbouwing van de begroting van OSSO, hetgeen de wethouder tussentijds heeft gemeld. Aan de andere kant vanwege misverstanden bij het opmaken, digitaliseren en aanleveren van bijgaande wethoudersbrief. De griffie heeft de brief pas op 31 maart op papier en op 8 april digitaal via Mozaiek Bestuur/RIS ontvangen. In bijgaande brief gaat de wethouder niet alleen in op de financiƫle aspecten van dit project, maar reageert hij ook uitvoerig op andere aandachts- en discussiepunten in de commissievergadering van 27 januari. Zoals de wethouder ook al in deze commissievergadering heeft aangegeven, zal het college de budgettaire gevolgen voor 2010 in juni a.s. als kadernota-afweging aan de raad voorleggen. Vervolgens, zo heeft de wethouder ook toegezegd, zal de raad in het najaar 2009 een tussenstand van zaken ontvangen, opdat de raad op basis hiervan kan overwegen in de Begroting 2010 geld voor het tweede jaar van het OSSO-project te reserveren.
Gepubliceerd 08-04-2009