Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 165018

Gemeente Dordrecht

Dossier - 165018

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 165018
Onderwerp Wethoudersbrief met nadere informatie inzake OSSO (v/h ISH)
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2009 11:37:42
   
Vergadering - Sociale infrastructuur - dinsdag 26 mei 2009 22:00 - Adviescommissie
Besluit:
Er is in de adviescommissie, onverkort en brede, waardering voor de activiteiten van OSSO, maar er leven, ook na de ontvangst van de wethoudersbrief met aanvullende informatie, bij de fracties (kritische) vragen omtrent de hoogte van de kosten mede in relatie tot de beperkte doelgroep en de validiteit van derdenbijdragen. De vragen en opmerkingen worden door wethouder Lagendijk beantwoord. De wethoudersbrief kan hiermee als afgedaan worden beschouwd en de raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad toe.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 april 2009 20:15
Besluit:
Besloten is de brief te agenderen voor een Programmakamer Sociale Infrastructuur (1 blok).