Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646630

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646630

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646630
Onderwerp Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu - motie Burger beslist mee
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2016 12:29:57
Onderwerp Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu - motie Burger beslist mee
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1564221
Agendacommissie 09-02-2016
Adviescommissie 8-3-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De motie "Burger Beslist Mee 2" roept het college op "aanpassingen te maken aan de gemeentelijke website, dat per project of per dossier de mogelijkheid ontstaat tot het uitwisselen van ideeën met en door de burger, en mensen zich kunnen aanmelden om per e-mail geattendeerd te worden over voortgang en wijziging van projecten". In reactie op deze motie stellen we voor gedurende 2016 een pilot te doen met het onlinediscussieplatform Argu. Het bedrijf Argu is een kleine start-up van studenten aan de universiteit Utrecht. Hun platform biedt de mogelijkheid om op een geordende manier (met voor- en tegenargumenten) te discussiëren over maatschappelijke vraagstukken. De kosten voor een experiment met dit platform zijn ongeveer € 20.000,-. Een pilot met Argu heeft onze voorkeur boven het aanpassen van de gemeentelijke website. De gemeentelijke website heeft namelijk andere doelen. De website is primair bedoeld voor informatievoorziening en dienstverlening. Bovendien past het ontwikkelen van eigen software niet in ons ICT-beleid. Nadeel van een apart platform is dat we geen gebruik kunnen maken van de reguliere bezoekersstroom van de gemeentelijke website. Mede daarom stellen we een pilot voor. Gedurende 2016 bekijken we in hoeverre dit discussieplatform in bestaande of aanstaande beleidsprocessen meerwaarde oplevert ten opzichte van ons huidige instrumentarium.

Gepubliceerd 08-02-2016