Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646630

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646630

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646630
Onderwerp Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu - motie Burger beslist mee
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2016 12:29:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Argu geeft samen met dhr. Paalvast een boeiende presentatie. Argu zocht een genuanceerde oplossing voor alle argumenten die je door elkaar op digitale platforms ziet en kwam hierop uit. Met dit systeem kun je belangrijke argumenten hoger stemmen zodat het ook overzichtelijker wordt.  Een aantal partijen is kritisch om deze pilot aan te gaan. Zo merkt BVD op dat het in andere gemeente waar dit al loopt het aantal mensen dat reageert nogal tegenvalt. GL als indiener van de motie begrijpt dat het lastig is om zoiets als dit in te bouwen in een bestaande site. Zij vindt deze methodiek goed voldoen aan de vraag zoals in de motie gesteld. De VSP, D66 staat open voor dit experiment en bezien wat er uitkomt. CU/SGP is positief hoewel er ook nog wel wat vragen waren. Het CDA was in eerste instantie ook kritisch en vraagt zich af of andere media zoals facebook ook niet voldoende werken en of dit nu wel het middel is om burgerparticipatie te bewerkstelligen. De wethouder geeft aan dat het zoeken blijft naar nieuwe instrumenten om bewoners van de stad te betrekken en dat deze pilot gefinancierd kan worden uit beschikbaar budget van bestuurlijke vernieuwing en dat na een jaar de raad de balans kan opmaken. Uiteindelijk geven bijna alle fracties aan positief te staan tegenover dit experiment en zullen dit ook zelf actief promoten op eigen websites en social media. Het college krijgt nog het advies mee om de jeugdraad hierbij ook te betrekken. BVD geeft aan dat deze discussie teruggenomen wordt in de fractie en komt hier op terug.  


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.  

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 februari 2016 20:05 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken op 8 maart.


De politieke vraag luidt: is dit het juiste middel om de burgers meer te betrekken bij de politieke discussies.


Argu zal worden uitgenodigd om een korte toelichting (max 10 minuten) te geven op hun instrument en de wijze waarop dit kan worden ingezet.