Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646325

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646325

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646325
Onderwerp Raadsinformatiebrief over spreiding sociale teams
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:13:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over spreiding sociale teams
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MJ van den Hoek, 770 4719
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1564679
Agendacommissie 9-02-2016
Termijn agenda bespreken in nader te bepalen commissie
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op basis van een analyse van de wijken wordt de formatie van de sociale teams in Dordrecht meer evenredig gespreid. Het aantal locaties van de sociale teams zal uitgebreid worden van 5 naar 6. De teams hebben als prioriteit om hun zichtbaarheid in het hele gebied te vergroten en de samenwerking met de partners in de wijk en de informele netwerken te versterken.

Gepubliceerd 04-02-2016