Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646319

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646319

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646319
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gemeentelijke kaderstelling Kerstmarkt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 14:15:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gemeentelijke kaderstelling Kerstmarkt
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 167 - Markt
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.J. de Wit, 770 4853
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1565263
Agendacommissie 09-02-2016
Adviescommissie 22-3-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 17 november 2015 is door de heer Kelly van Saté Lounge uit Zwijndrecht gebruik gemaakt van het spreekrecht om vragen te stellen over de procedure met betrekking tot de toewijzing van (horeca)standplaatsen op de Kerstmarkt. Naar aanleiding van deze inspraakreactie is met u afgesproken dat de verantwoordelijk wethouder voor evenementen, in aanvulling op de reeds geleverde beantwoording van de gestelde artikel 40 vragen van het CDA over de selectieprocedure, u schriftelijk zou informeren over de kaderstelling bij de gemeentelijke opdrachtverlening aan Dordrecht Marketing. In deze brief gaan we hier nader op in. In dat verband vinden wij het ook van belang om een korte terugblik te geven op de ontwikkeling van de Kerstmarkt over de afgelopen 17 jaar en de rol daarbij van Dordrecht Marketing sinds 2007/2008.

Gepubliceerd 04-02-2016