Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646313

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646313

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646313
Onderwerp Wensen en bedenkingen uiten voornemen Drechtsteden deelname Participatiefonds Innovation Quarter BV
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 14:15:32
Onderwerp Wensen en bedenkingen uiten voornemen Drechtsteden deelname Participatiefonds Innovation Quarter BV
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar HL van Broekhoven, 078 770 4186
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1565131
Agendacommissie 09-02-2016
Adviescommissie 08-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bij brief van 14 januari 2016 aan de lokale raden verzoekt het Drechtstedenbestuur om tot uiterlijk 31 maart 2016 mogelijke wensen en bedenkingen te uiten inzake het voorgenomen besluit om als Openbaar Lichaam Drechtsteden in 2016 als aandeelhouder toe te treden tot het Participatiefonds van Innovation Quarter BV voor een bedrag van € 500.000,-. Dit in het verlengde van regionale besluitvorming in de Drechtraad inzake de Innovatiestrategie Maritieme Topregio d.d. 1 december 2015. Onderdeel van de besluitvorming betrof het voornemen tot deelname van de Drechtsteden als aandeelhouder in het Participatiefonds van Innovation Quarter. Onderhavig voorstel betreft stellingname van de Gemeenteraad van Dordrecht ter zake.

Gepubliceerd 04-02-2016