Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646313

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646313

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646313
Onderwerp Wensen en bedenkingen uiten voornemen Drechtsteden deelname Participatiefonds Innovation Quarter BV
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 14:15:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van SP, Beter voor Dordt, VVD en GroenLinks.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken. BVD geeft aan dat het optreden als cofinancier, het afgeven van garantstellingen etc. geen kerntaak is van de overheid. Het feit dat banken en bedrijven niet durven te investeren waarom de overheid wel? Is er nog grip vanuit de raad, is er een sturingsinstrument? D66 vindt dat er juist meer geld naar toe moet staan en is onder de indruk van de prestaties van de ROM. GL begrijpt niet wat hier op tegen kan zijn en dat de raad op een gegeven moment ook moet durven loslaten als de kaders zijn meegegeven. De VVD is ook positief en houdt voorlopig vast aan de 500.000 euro. De SP is kritisch en vraagt zich af waarom er meegedaan wordt als het weinig tot geen effect zou hebben. En in hoeverre heb je invloed op ondernemers? Het CDA is positief over het feit dat er banen bijgekomen zijn en vindt het belangrijk dat er een investeringsmaatschappij is en dat we veel aan startups kunnen hebben. De CU/SGP is positief t.a.v. de deelname en vindt het fonds een prima alternatief om dit van de grond te krijgen als er geen andere geldschieters zijn. Het bedrag is wat deze partij betreft voorlopig voldoende en er kan te zijner tijd nog wel bezien worden of eventueel meer nodig is als het een succes is. De PvdA wil in 2018 kijken of er verder mee moet worden gegaan of er meer of juist niet meer in geïnvesteerd moet worden. De VSP is akkoord als de kosten goed onderbouwd zijn.  


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 februari 2016 20:05 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt te bespreken op 8 maart (samen met de brief onder punt f).


De politieke vraag luidt: Is het genoemde bedrag toereikend voor het bereiken van de doelstellingen van het Participatiefonds Innovation Quarter BV.