Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646279
Onderwerp Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Onderwerp Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1563354
Agendacommissie 9-02-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor een krediet van € 2.637.798,04 beschikbaar te stellen ten laste van de Brede doeluitkering Wet bodembescherming en de Gemeentelijke bodemsaneringsreserve voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2016 conform de nota "Uitvoering Bodemsanering Dordrecht" en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen via de begrotingswijziging met nummer 216008.

Gepubliceerd 04-02-2016