Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646279
Onderwerp Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bodemsaneringsprogramma 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bodemsaneringsprogramma 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 216008 Bodemsanering 2016 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bodemsanering 2016 216008 Rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bodemsanering 2016 216008 Rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1570917 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Memo behandeling bodemsaneringsprogramma Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1563354 B&W besluit