Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646279
Onderwerp Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van het onderwerp PFOA. De fractie D66 wil graag weten waarom de locatie van Evides niet in het saneringsprogramma is opgenomen. De commissie besluit tot een thema-avond danwel geclusterde bespreking van alle brieven en voorstellen op een moment dat ook de uitkomsten van het RIVM onderzoek bekend zijn. Als een behandeling van het raadsvoorstel niet kan wachten tot april / mei, zal het separaat besproken worden in een bespreekraad.
NB: de commissie heeft op 8 maart 2016 -nav een memo van wethouder Van der Linden- besloten dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 29 maart 2016.